datum vydání: 25.9. 2020

SDÍLÍME VIZI TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE. INVESTUJEME PROTO DO ZODPOVĚDNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE, ABYCHOM NAŠLI TECHNOLOGIE, KTERÉ BUDOU SCHOPNÉ USPOKOJOVAT NÁROKY BUDOUCÍCH GENERACÍ.