datum vydání: 25.9. 2020

VYTVÁŘÍME PEVNÁ A TRVALÁ PARTNERSTVÍ S DODAVATELI, KTEŘÍ SI ZAKLÁDAJÍ NA SHODNÝCH ETICKÝCH HODNOTÁCH JAKO MY: ZAVÁZALI SE CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KONTROLOVAT SVÉ ENERGETICKÉ NÁROKY, IMPLEMENTOVAT STRIKTNÍ DODRŽOVÁNÍ PRACOVNÍHO PRÁVA A HRÁT INTEGRÁLNÍ ROLI VE SPOLEČNOSTI. NA PRACOVIŠTÍCH VYTVÁŘÍME PODMÍNKY PRO KVALITNÍ MEZILIDSKÉ VZTAHY ZALOŽENÉ NA TÝMOVÉM DUCHU, VZÁJEMNÉM RESPEKTU A KONSTRUKTIVNÍCH PŘÍSTUPECH, KTERÉ PŘISPÍVAJÍ K DUŠEVNÍ POHODĚ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ.