datum vydání: 25.9. 2020

V ROCE 2008 JSME SE PŘIPOJILI K INICIATIVĚ SPOJENÝCH NÁRODŮ GLOBAL COMPACT. DODRŽUJEME VŠECH DESET JEJÍCH PRINCIPŮ, POKRÝVAJÍCÍ OBLAST LIDSKÝCH PRÁV, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍHO PRÁVA, PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ.